Công văn Về việc triển khai chính thức hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Kon Tum

Xem văn bản tại đây

Số Ký Hiệu
1404/BDT-HCTH
Ngày Ban Hành
12/12/2022
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Hà Hồng Duy
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành