Công văn số 4456/UBND-TTHCC ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh năm 2022

Xem văn bản tại đây

Số Ký Hiệu
4456/UBND-TTHCC
Ngày Ban Hành
30/12/2022
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Lê Ngọc Tuấn
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành