Ban hành Quy định tiêu chuẩn, tuyển chọn và quản lý đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum

xem văn bản tại đây

Số Ký Hiệu
18/2023/QĐ-UBND
Ngày Ban Hành
12/4/2023
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Lê Ngọc Tuấn
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành