Ban hành Quy định tiêu chí đặc thù về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Tải tập tin
Số Ký Hiệu
03/2021/QĐ-UBND
Ngày Ban Hành
15/04/2021
Ngày Hiệu Lực
15/04/2021
Người Ký
Lâm Minh Thành
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành