Ban hành Quy chế tạm thời quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Kon Tum

Tải tập tin
Số Ký Hiệu
564/QĐ-UBND
Ngày Ban Hành
05/9/2022
Ngày Hiệu Lực
05/9/2022
Người Ký
Lê Ngọc Tuấn
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành