TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUÝ II TRÊN ĐỊA BÀN XÃ IA DOM NĂM 2022

05/7/2022

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND, ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân xã Ia Dom về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Quý II/2022 trên địa bàn xã.

Từ ngày 05/5 đến ngày 30/6/2022 Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã, Đồn Biên phòng, Công an xã, Kiểm lâm địa bàn và các tuyên truyền viên tiến hành tổ chức các buổi tuyên truyền trên địa bàn 05 thôn với sự tham gia của 487 người dân.

 Hình ảnh tuyên truyền tại thôn

Nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quý II/2022 bao gồm:

– Luật Đất đai 2013.

– Luật phòng chống bạo lực gia đình.

– Luật bảo vệ và phát triển rừng 2017.

– Tiếp tục phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật quan trọng, liên quan chặt chẽ đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương; các cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp vốn vay của Ngân hàng chính sách.

– Nghị định số 130/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em.

– Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

– Tuyên truyền nội dung “Bảo vệ đường biên cột mốc và xuất nhập cảnh trái phép”

– Tuyên truyền về tham gia sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung của huyện.

Hình ảnh tuyên truyền tại thôn

Qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật lần này đã tuyên truyền, phổ biến kịp thời những nội dung các văn bản pháp luật có liên quan đến đời sống của nhân dân; tạo điều kiện để mọi người dân tiếp cận thông tin về pháp luật, thực hiện sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật. Nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật cho các thôn trên địa bàn xã quản lý, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống, phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

 Tin, ảnh: Ban biên tập trang thông tin điện tử xã Ia Dom