Về việc hướng dẫn tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

xem văn bản tại đây

Số Ký Hiệu
741/BQLKKT-VP
Ngày Ban Hành
02/08/2022
Ngày Hiệu Lực
02/08/2022
Người Ký
Phó trưởng BQLKKT Vũ Mạnh Hải
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/iadomgov/domains/iadom.iahdrai.kontum.gov.vn/public_html/wp-content/themes/flatsome-child/single-van-ban.php on line 104