Về việc hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại xã

Tải tập tin
Số Ký Hiệu
121/CV-BCĐ
Ngày Ban Hành
12/9/2021
Ngày Hiệu Lực
12/9/2021
Người Ký
Nguyễn Tiến Dũng
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành