Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã Ia Dom

Tải tập tin
Tải tập tin
Số Ký Hiệu
51/QĐ-UBND
Ngày Ban Hành
31/08/2022
Ngày Hiệu Lực
31/8/2022
Người Ký
Nguyễn Ngọc Quang
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành