Về công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán nhà nước

Tải tập tin
Số Ký Hiệu
161/2021/QH14
Ngày Ban Hành
08/04/2021
Ngày Hiệu Lực
08/04/2021
Người Ký
Vương Đình Huệ
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành