V/v phối hợp tuyên truyền phóng sự truyền thông về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyệ

xem văn bản tại đây

Số Ký Hiệu
20/PNNPTNT
Ngày Ban Hành
19/01/2023
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Huỳnh Tấn Vũ
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành