V/v đề nghị phối hợp đăng tin thông báo rộng rãi đăng ký khám sàng lọc, chỉ định phẫu thuật và làm dụng cụ chỉnh hình cho người khuyết tật vận động trên địa bàn tỉnh năm 2023

xem văn bản tại đây

Số Ký Hiệu
313/SLĐTBXH-TGXHGN
Ngày Ban Hành
27/02/2023
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Bạch Thị Mân
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành