Tuyên truyền phổ biến ” cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”

https://drive.google.com/drive/folders/1bvil9YbZOsH2Nqim5-ZLx1hcffYw_-V2?usp=share_link

Số Ký Hiệu
56/STTTT-TTBCXB
Ngày Ban Hành
12/01/2023
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Mai Thoan
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành