Kế hoạch Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn xã Ia Dom năm 2022

https://drive.google.com/file/d/1l4dqBXvKDzqaIeNn2Kxjs_yyPjw3oVrB/view?usp=sharing

Số Ký Hiệu
93/KH-UBND
Ngày Ban Hành
23/5/2022
Ngày Hiệu Lực
23/5/2022
Người Ký
Nguyễn Quý Quân
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/iadomgov/domains/iadom.iahdrai.kontum.gov.vn/public_html/wp-content/themes/flatsome-child/single-van-ban.php on line 104