Triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn xã Ia Dom

https://drive.google.com/file/d/1h9jU_Ts1laowddzfQZZlnFK6QO70LKnH/view?usp=sharing

Số Ký Hiệu
70/KH-UBND
Ngày Ban Hành
27/04/2022
Ngày Hiệu Lực
27/04/2022
Người Ký
Nguyễn Quý Quân
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành