trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp lần thứ 3, Quốc hội khóa XV (bộ công thương)

xem văn bản tại đây

Số Ký Hiệu
6023/BCT-KH
Ngày Ban Hành
4/10/2022
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Nguyễn Hồng Diên
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành