trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp lần thứ 3, Quốc hội khóa XV

xem văn bản tại đây

Số Ký Hiệu
5560/BYT-VPBl
Ngày Ban Hành
5/10/2022
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Đào Hồng Lan
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành