Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2022 trên địa bàn xã Ia Dom thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 9 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025

xem văn bản tại đây

Số Ký Hiệu
160/KH-UBND
Ngày Ban Hành
03/9/2022
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Nguyễn Quý Quân
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành