Tổ chức Hội nghị tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng, Đoàn các cấp, giáo dục chính trị tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tìm hiểu đường biên, mốc giới quốc gia cho thanh thiếu nhi hè 2022

xem văn bản tại đây

Số Ký Hiệu
124/KH-BCĐ
Ngày Ban Hành
07/07/2022
Ngày Hiệu Lực
07/07/2022
Người Ký
Nguyễn Quý Quân
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành