Tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng quý IV năm 2022 trên địa bàn xã Ia Dom

Xem văn bản tại đây

Số Ký Hiệu
838/BC-UBND
Ngày Ban Hành
15/12/2022
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Nguyễn Quý Quân
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành