Thực hiện công tác truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Ia Dom

xem van ban tai day

Số Ký Hiệu
153/KH-UBND
Ngày Ban Hành
15/09/2022
Ngày Hiệu Lực
15/9/2022
Người Ký
Nguyễn Quý Quân
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành