Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

xem văn bản tại đây

Số Ký Hiệu
01/2023/TT-BLĐTBXH
Ngày Ban Hành
03/01/2023
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Nguyễn Bá Hoan
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành