Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS năm 2023.

xem văn bản tại đây

Số Ký Hiệu
439/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN
Ngày Ban Hành
13/3/2023
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Nguyễn Trung Thuận
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành