thành lập Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

https://drive.google.com/file/d/14VFO-iyLc1wjW9iaQ66MeLPmv5xBx4OR/view?usp=sharing

Số Ký Hiệu
28/QĐ-UBND
Ngày Ban Hành
25/04/2022
Ngày Hiệu Lực
25/4/2022
Người Ký
Nguyễn Ngọc Quang
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành