Phê chuẩn một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia

Tải tập tin
Số Ký Hiệu
158/2021/QH14
Ngày Ban Hành
08/04/2021
Ngày Hiệu Lực
08/04/2021
Người Ký
Vương Đình Huệ
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành