Phát động tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng tiêu cực

Xem văn bản tại đây!

Số Ký Hiệu
2116/STP-XDKTr&PBPL
Ngày Ban Hành
15/11/2023
Ngày Hiệu Lực
15/11/2023
Người Ký
Y Hòa
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành