phân công nhiệm vụ và phạm vi giải quyết công việc của cán bộ, công chức thuộc Ủy ban nhân dân xã Ia Dom

https://drive.google.com/file/d/1GOIfIOEqtOGCVKaeDqLqni6fAc2GVD5A/view?usp=sharing

Số Ký Hiệu
25/TB-UBND
Ngày Ban Hành
05/05/2022
Ngày Hiệu Lực
05/05/2022
Người Ký
Nguyễn Ngọc Quang
Loại Văn Bản

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/iadomgov/domains/iadom.iahdrai.kontum.gov.vn/public_html/wp-content/themes/flatsome-child/single-van-ban.php on line 91
Cơ quan ban hành

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/iadomgov/domains/iadom.iahdrai.kontum.gov.vn/public_html/wp-content/themes/flatsome-child/single-van-ban.php on line 104