Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 trên địa bàn xã Ia Dom

Xem văn bản tại đây

Số Ký Hiệu
748/BC-UBND
Ngày Ban Hành
14/11/2022
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Nguyễn Quý Quân
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành