Kế hoạch về việc triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Ia Dom năm 2023.

xem văn bản tại đây

Số Ký Hiệu
104/KH-UBND
Ngày Ban Hành
09/6/2023
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Nguyễn Quý Quân
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành