Kế hoạch Triển khai thực hiện việc giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Ia Dom

Xem văn bản tại đây!

Số Ký Hiệu
164/KH-UBND
Ngày Ban Hành
28/6/2024
Ngày Hiệu Lực
28/6/2024
Người Ký
Lê Đức Hùng
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành