Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026

Tải tập tin
Số Ký Hiệu
151/KH-UBND
Ngày Ban Hành
12/09/2022
Ngày Hiệu Lực
12/9/2022
Người Ký
Nguyễn Quý Quân
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành