KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Xem văn bản tại đây!

Số Ký Hiệu
249/KH-UBND
Ngày Ban Hành
13/10/2023
Ngày Hiệu Lực
13/10/2023
Người Ký
Nguyễn Qúy Quân
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành