Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030”trên địa bàn xã Ia Dom

Xem văn bản tại đây!

Số Ký Hiệu
162/KH-UBND
Ngày Ban Hành
25/6/2024
Ngày Hiệu Lực
25/6/2024
Người Ký
Nguyễn Quý Quân
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành