Kế hoạch Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn xã Ia Dom năm 2024

Xem văn bản tại đây!

Số Ký Hiệu
17/KH-UBND
Ngày Ban Hành
05/02/2024
Ngày Hiệu Lực
05/02/2024
Người Ký
Nguyễn Ngọc Quang
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành