Kế hoạch Triển khai công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 trên địa bàn xã Ia Dom

Xem văn bản tại đây!

Số Ký Hiệu
07/KH-UBND
Ngày Ban Hành
11/01/2024
Ngày Hiệu Lực
11/01/2024
Người Ký
Nguyễn Quý Quân
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành