kế hoach phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên đại bàn xã Ia Dom

https://drive.google.com/file/d/1nEahAkCj0EKIQPXnoDjl2a_u6rxJkDbl/view?usp=sharing

Số Ký Hiệu
92/KH-UBND
Ngày Ban Hành
19/05/2022
Ngày Hiệu Lực
19/5/2022
Người Ký
Vi Văn Hùng
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/iadomgov/domains/iadom.iahdrai.kontum.gov.vn/public_html/wp-content/themes/flatsome-child/single-van-ban.php on line 104