KẾ HOẠCH Phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2024 trên địa bàn xã Ia Dom

Xem văn bản tại đây!

Số Ký Hiệu
140/KH-UBND
Ngày Ban Hành
24/4/2024
Ngày Hiệu Lực
24/4/2024
Người Ký
Nguyễn Ngọc Quang
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành