Kế hoạch Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn xã Ia Dom giai đoạn 2021-2025

https://drive.google.com/file/d/184cr5wGDGc0bqvsltZjUbs1z73qjIuMt/view?usp=sharing

Số Ký Hiệu
69/KH-UBND
Ngày Ban Hành
27/04/2022
Ngày Hiệu Lực
27/04/2022
Người Ký
Nguyễn Quý Quân
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành