hướng dẫn cơ cấu giống vụ mùa năm 2022

https://drive.google.com/file/d/1zZUaMsrlJoTdhIO3KrDFbv_0mRp1n7SV/view?usp=sharing

Số Ký Hiệu
01/HD-UBND
Ngày Ban Hành
04/05/2022
Ngày Hiệu Lực
04/05/2022
Người Ký
Vi Văn Hùng
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành