Hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn xã Ia Dom

https://drive.google.com/file/d/1YEC89t1KteeNwO7t3SGK9-gJ4hlGB8wU/view?usp=sharing

Số Ký Hiệu
73/KH-UBND
Ngày Ban Hành
27/04/2022
Ngày Hiệu Lực
27/04/2022
Người Ký
Vi Văn Hùng
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành