Công văn về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; bảo vệ người tố cáo; đối thoại và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân trên địa bàn xã

Xem văn bản tại đây.

Số Ký Hiệu
337/UBND-TH
Ngày Ban Hành
17/7/2023
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Nguyễn Quý Quân
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành