Công văn: Về việc lấy ý kiến dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai và dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã Ia Dom

Xem văn bản tại đây

Số Ký Hiệu
56/CV-UBND
Ngày Ban Hành
22/02/2023
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Nguyễn Quý Quân
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành