Công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn xã Ia Dom năm 2022

https://drive.google.com/file/d/1UoLQxFmfv0iOxQJasXpEOuLcKUPvASJe/view?usp=sharing

Số Ký Hiệu
72/KH-UBND
Ngày Ban Hành
27/04/2022
Ngày Hiệu Lực
27/04/2022
Người Ký
Nguyễn Quý Quân
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành