Công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc Phòng

Xem văn bản tại đây

Số Ký Hiệu
4576/QĐ-BQP
Ngày Ban Hành
06/11/2022
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Lê Huy Vịnh
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành