Xã Ia Dom tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 28/02, Hội Nông dân xã Ia Dom đã tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028. Về dự Đại hội có đồng chí Võ Thị Bích Hường, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Kon Tum; đồng chí Pờ Ly Hảo, UVBTV, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; đại diện lãnh đạo các ban, ngành cùng với 40 đại biểu đại diện cho Hội nông dân toàn xã.
Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Hội Nông dân huyện và sự quan tâm của UBND nên công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phong trào nông dân và các hoạt động công tác Hội trên địa bàn xã có nhiều thành tích nổi bật.
Hội viên Hội Nông dân đã mạnh dạn vay vốn để đầu tư trồng trọt, chăn nuôi phát triển kinh tế bằng các mô hình, đã góp phần xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn xã; công việc chính của hội viên chủ yếu là công nhân chăm sóc và khai thác mủ cao su (chiếm 85 %), hội viên đã chịu khó lao động, đầu tư vốn để làm ăn, buôn bán, phát triển các mô hình phát triển có hiệu quả….và tích cực tham gia các hoạt động của Hội. Nhiều nông dân nghèo đã được Hội nhận uỷ thác và tín chấp cho vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Cùng với hỗ trợ vốn vay, phong trào “Nông dân sản xuất giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình” được duy trì và triển khai ở các Chi hội, đạt hiệu quả cao. Hội cũng đã tuyên truyền, vận động hội viên nông dân học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng sống, cách chăm sóc và nuôi dạy con, xây dựng gia đình hạnh phúc, văn hóa.
Công tác tuyên truyền, giáo dục giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, nông dân trên địa bàn xã trong nhiệm kỳ qua được đổi mới với nhiều hình thức đa dạng và phong phú phù hợp với hội viên, nông dân như tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; các hội thi, các hoạt động xã hội…Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng, cổ vũ khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường vươn lên của hội viên, nông dân, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nông dân đôi với Đảng và chính quyền. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội trong nhiệm kỳ qua cũng được quan tâm triển khai thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát của Hội trong nhiệm kỳ qua được đi vào hoạt động chất lượng, góp phần giữ gìn sự đoàn kết, trong sạch trong tổ chức Hội, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của BCH Hội nhằm đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trên địa bàn xã.
Hội Nông dân xã Ia Dom đã đẩy mạnh công tác vận động nông dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; Vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường; Đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.
Công tác xây dựng củng cố tổ chức Hội luôn được phát triển cả về chất lượng và số lượng, trình độ học vấn của cán bộ Hội, nhất là các đồng chí Chi hội trưởng, Chi hội phó ngày được nâng lên, có kinh nghiệm trong công tác tập hợp, tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, từ đó các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Hội nông dân xã khóa II, nhiệm kỳ 2018-2023 cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể Ban Chấp hành Hội nông dân xã và các Chi hội, hàng năm đều hoàn thành và vượt các chỉ tiêu giao, tập thể được Ban Chấp hành Hội nông dân huyện hàng năm đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đại hội đã thảo luận, thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân huyện Ia H’Drai giai đoạn 2023-2028. Theo đó, Hội Nông dân xã Ia Dom tiếp tục phát huy sức mạnh Đại đoàn kết, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tuyên truyền, nâng cao vị trí, vai trò của Hội, xứng đáng là trung tâm nòng cốt của phong trào nông dân trong xây dựng nông thôn mới và thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần “Dân chủ – Đoàn kết – Đổi mới – Hội nhập – Phát triển” Ban Chấp hành Hội Nông dân xã quyết tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bô xã lần thứ III đề ra và nghị quyết Đại hội Hội nông dân huyện nhiệm kỳ 2023-2028.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân xã khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 9 thành viên; bầu 20 đại biểu tham dự Đại hội Hội Nông dân huyện sắp tới. Đồng chí Bùi Thị Kim Tân, đắt cử chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Dom, nhiệm kỳ 2023-2028.

 

Một số hình ảnh tại Đại hội Đại biểu Hội Nông dân