Về việc hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại xã

THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 121/CV-BCĐ
Ngày ban hành: 12/9/2021
Người ký: Nguyễn Tiến Dũng
Trích yếu: Về việc hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại xã
Cơ quan ban hành: BCĐ
File đính kèm: Tải tại đây