Xã Ia Dom tổ chức lễ chào cờ đầu Tháng 12 năm 2023

Sáng ngày 04/12/2023, tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ia dom đã tiến hành chào cờ và sinh hoạt tư tưởng tháng 12 dưới cờ, tham dự có các đồng chí lãnh đạo, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng dân quân thường trực.

Quang cảnh lễ chào cờ

Trong buổi sinh hoạt tư tưởng dưới cờ, đồng chí: Ngô Sỹ Tường – UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phụ trách công tác tuyên giáo lên quán triệt nội dung: “ Tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình” dưới cờ.

Tự phê bình và phê bình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, giữ gìn phẩm chất, tư cách đảng viên, nâng cao uy tín của tổ chức đảng và củng cố niềm tin của quần chúng đối với Đảng. Thực hiện tốt công tác tự phê bình sẽ là cơ sở, là yếu tố cơ bản góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Lúc sinh thời, Chủ Tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi “mỗi cán bộ, đảng viên phải tự kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa chữa như rửa mặt mỗi ngày. Được như thế thì trong Đảng sẽ không có bệnh và Đảng sẽ khỏe mạnh vô cùng” nhằm xây dựng Đảng ta từ Trung ương đến cơ sở ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng của thời kỳ mới.

Tin, ảnh: Trang thông tin điện tử xã Ia Dom