Tuyên truyền chương trình giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia

Nguồn: Truyền hình Kon Tum