TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO PHỤ NỮ NĂM 2022, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023

Thực hiện kế hoạch số 31/KH-BTV, ngày 7/10/2022 về tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2022. Chiều ngày 23/11/2022 Hội LHPN xã Ia Dom tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Dự hội nghị có đồng chí Vi Văn Hùng – Phó bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Bùi Thị Thanh Huệ – ĐUV, Phó chủ tịch HĐND xã; đồng chí Nguyễn Quý Quân – ĐUV, Phó chủ tịch UBND xã. Cùng các đồng chí đại diện cho UBMT TQ VN xã, Hội Nông dân. Đặc biệt là sự có mặt của các UV BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 và  32 hội viên phụ nữ tiêu biểu đại diện cho 362 hội viên  trong toàn xã. Đồng chí Phùng Thị Kim Dung ĐUV, Chủ tịch Hội LHPN; đồng chí Triệu Thị Khuyên – Phó chủ tịch Hội LHPN xã chủ trì Hội nghị.

Năm 2022, Hội LHPN xã đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và nhiệm vụ trong tâm của Hội như: Hội LHPN xã hỗ trợ 02 cặp heo giống cho 02 hội viên tại chi hội thôn 2 và chi hội thôn 4 với tổng trị giá là 4.400.000 đồng (Mỗi cặp trị giá là 2.200.000 đồng), hỗ trợ 01 cặp heo giống cho 01 hội viên Lương Thị Năm tại thôn 1. Tiếp tục duy trì mô hình hỗ trợ sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo đến nay mô hình đã nhân rộng đến 5 hộ gia đình hội viên nghèo/4 chi hội; làm tốt công tác tuyên truyền nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII…

Trong năm, Hội đã phát động phong trào Chung tay xây dựng Nông thôn mới gắn với xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”. Các hoạt động hố trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế được quan tâm. Đến nay Hội đã tín chấp với ngân hàng chính sách xã hội huyện Ia H’Drai với tổng số tiền là 11.534.500.000 đồng để giúp cho nhiều hội viên vay vốn để phát triển kinh tế. Năm 2022 hôi đã làm tốt công tác phối hợp với UBND, MTTQ và các đoàn thể xã để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước…

Năm 2023, với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp góp phần thực hiện Nghi quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII”. Hội sẽ cùng các chi hội trên địa bàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao tỷ lệ tập hợp, thu hút hội viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên, phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giáo dực, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ; ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hội; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; thực hiện chương trình phối hợp với các đoàn thể trong công tác vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao…

Nhân dịp này Hội đã đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng xã khen thưởng cho 09 cá nhân và 02 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2022.

Một số hình ảnh tại Hội nghị