Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về công tác dân vận

Chiều 18/7, Đảng ủy xã Ia Dom tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các tổ chức chính trị – xã hội xã.

Quang cảnh Hội nghị

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư, Đảng ủy xã đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên qua đó làm chuyển biến thay đổi nhận thức về tư tưởng của cán bộ, đảng viên hiểu rõ, nắm vững các chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, cải cách hành chính ngày càng mang lại hiệu quả cao; đã kịp thời giải quyết những ý kiến, kiến nghị của Nhân dân tại cơ sở, qua đó tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa đảng với Nhân dân, làm cho Nhân dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước. Công tác giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân xã về kết quả phát triển kinh tế – xã hội của địa phương được tăng cường.

Công tác phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội xã, tổ chức đảng về thực hiện công tác dân vận, bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức về vị trí, vai trò công tác dân vận, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có nhiều chuyển biến. Công tác cán bộ của hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội được quan tâm. Khối Dân vận xã, Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội xã, thôn đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; phối hợp tổ chức chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn xã, tổ chức ngày hội bánh chưng xanh Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023…

Đảng ủy xã phối hợp với Đồn Biên phòng Ia Dom tổ chức tuyên truyền Nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm quy chế khu vực biên giới, Nghị định 34, Luật biên phòng Việt Nam, Luật cư trú; truyền Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ không khai thác lâm sản và không tiếp tay cho buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép, sử dụng pháo nổ 24 buổi/1260 lượt người tham gia; tham gia thực hiện giúp dân 64 ngày công (thu hoạch 02 ha hoa màu, sửa chữa nhà cho 08 hộ gia đình)…

Tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Dịp này, UBND xã đã khen thưởng cho 02 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, có cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận số 43-KL/TW và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Nguồn: Trang thông tin điện tử huyện Ia H’Drai.